Ilmastointimittausten asiantuntija Helsingistä

Kerran kunnossa, ainako kunnossa? Valitettavasti tämä sääntö ei päde ilmanvaihtojärjestelmiin ja ilmastointiin lainkaan. Ilmanvaihtojärjestelmät vaativat säännöllisesti puhdistusta, huoltoa ja säätöjen tarkistuksia. Esimerkiksi tilojen muutostyöt yhdessä osassa rakennusta voivat aiheuttaa tarpeen ilmastointimittauksille koko kiinteistöön. Myös huono sisäilma ja vetoisuuden tunne ovat tietenkin hyvä syy tilanteen kartoitukselle. Lisäksi laitteet ja koneet vaativat erilaisia määräaikais- ja vuosittaistarkastuksia pysyäkseen kuosissa.

Ilmastointimittausten asiantuntijan, LVI-Kartoitus Westerholmin LVI-tiimin tavoitat mm. Helsinki–Vantaa–Espoo-alueelle. Pääkaupunkiseudun lisäksi Tampere ja Turku lähikuntineen kuuluvat toimialueeseemme.

LVI-Kartoitus Westerholm on LVI-alan mittaus- ja säätötöihin erikoistunut, RALA:n sertifioima yritys. Mittaamme mm. Ilmamäärät, vetoisuudet, lämpötilat, hiilidioksidiarvot, painesuhteet ym. luotettavasti yli 20 vuoden kokemuksella.

Ilmamäärien mittaus ja säätö

Ilmastointijärjestelmän virtausmittaukset osoittavat tarpeen huolloille ja säätöjen tarkistukselle. Virtausmittaus voi osoittaa mm. IV-koneen ja kanaviston mitoitusvirheet. Painesuhdemittausten avulla tarkastamme, että alipaineet ja ylipaineet tiloissa ovat kunnossa.

Ilmanvaihtojärjestelmien tiiviyskokeet

Koneiden ja kanavien tiiviyskokeiden avulla tarkastetaan, että vuotokerroin on SRMK D2 sallimissa raja-arvoissa. Ilmanvaihtojärjestelmän tiiviys on oltava määräysten mukainen koneellisenkin ilmanvaihdon järjestelmissä. Riittävä tiiviys varmistaa järjestelmän toimivuuden kohteessa.

Ilmastointilaitteiden kuntokartoitukset

Säännöllisesti huollettu ilmastointilaite pitää pintansa pitempään. Optimaalinen toiminta varmistaa myös alhaisemman energiakulutuksen. Kuntokartoituksessa käymme läpi koneen toiminnan, ja kirjaamme tarvittavat huoltotoimenpiteet. 

Äänitasomittaukset

Humiseeko, tuhiseeko vai kenties rymiseekö? Ilmastointikanavat ja ilmastointikoneet voivat olla melko äänekkäitä väärin säädettyinä. Ääniteknisesti oikein suunniteltu kanavisto saattaa tulla ajatuksiin vasta siinä vaiheessa, kun melutaso nousee häiritsevälle tasolle. Kanavistojen virtausääntä voi syntyä esimerkiksi mutka- ja haarakohdissa, ilmavuotojen yhteydessä, kanaviston koon ja muodon muutoksissa, venttiileissä tai säätölaitteissa. Ilmastointikoneen puhaltimen ääni voi olla myös häiritsevä, johtuen esimerkiksi laakeriviasta. Käytössämme on nykyaikaiset mittalaitteistot ja menetelmät melun mittaukseen. Melumittauksen jälkeen kartoitamme seuraavat askeleet meluhaitan vähentämiseen.

Määräaikais- ja vuositarkastukset ja muut mittaukset

Ilmanvaihdonmittaus aloitetaan laitteiden toiminnan silmämääräisenä arviointina. Toimintatarkastuksessa käydään läpi mm. ilmamäärät tulo- ja poistoventtiileissä, raitisilmapeltien asennot, suodattimien puhtaus, puhaltimien kunto ja pyörimissuunnat jne.

Jotta ilmanvaihdon todellinen toiminta saadaan kartoitettua, tulee se mittalaittein todeta. Ilmanvaihdon mittaus voidaan tehdä niin koneelliseen ilmanvaihtoon kuin painovoimaiseen. Tarkan mittalaitteiston ja oikeanlaisten menetelmien ansiosta saamme tietoa ilmavaihtojärjestelmän toiminnasta.

Kumppanisi vaativaankin kohteeseen – miten voimme auttaa?

Toimimme ketterästi monenlaisissa kohteissa aina uudiskohteista muutos- ja saneerauskohteisiin sekä muihin säätöjä tarvitseviin kohteisiin. Ilmanvaihtomittauskohteitamme ovat vuosien varrella olleet toimisto- ja liiketilat ja kauppakeskukset, sekä erityistä huolellisuutta vaativat kohteet, kuten terveyskeskukset ja sairaalat.  Asiakkaitamme ovat rakennusalan ammattilaiset, LVI-urakoitsijat, suunnittelutoimistot, huoltoyhtiöt sekä isännöitsijät. Sujuvan yhteistyön varmistavat erilaiset määräaikais- ja vuosittaishuollot, jolloin raikas ilma on taatusti varmoissa hyppysissä.  Teemme ilmastointimittausta laajalti eteläisessä Suomessa, kuten Helsingissä, Tampereella ja Turussa.