Ilmamäärän mittaukset sairaaloissa

Sairaalat ovat vaativia erityiskohteita myös ilmamäärien mittausten kannalta. Leikkaussaleissa ja toimenpidehuoneissa sijaitsevat HEPA-suodatinyksiköt ovat äärimmäisen herkkiä pölylle, joten ennen kuin ilmanvaihdon mittausta voidaan suorittaa, tulee varmistaa tilojen erityinen puhtaus.

Sairaalat ovat siinäkin mielessä ilmanvaihdoltaan poikkeavia muista kiinteistöistä, koska saman koneikon alueella olevissa tiloissa voidaan tarvita erilaisia painesuhdetilanteita.

Esimerkiksi leikkaussalin halutaan olevan ylipaineinen, eli sinne ei saa päästää mitään virtausta sisään. Toisessa salissa tarvitaan alipaineinen tila, jotta esimerkiksi infektiopotilas, jota paraikaa leikataan, ei altistuisi epäpuhtaalle ulkoilmalle. Myös ilmanpaineeltaan tasapainossa olevia tiloja luonnollisesti tarvitaan, eli poistoilman määrä on tällöin yhtä suuri.

Sairaalassa huomiomme rakennuksen painesuhteet kokonaisvaltaisesti – sekä osastojen painesuhteet toisiinsa nähden, käytävään nähden että ulkoilmaan verrattuna.

Sairaalat ovatkin näiltä vaatimuksiltaan yksi haastavimmista mittaus- ja säätökohteista.

Siksi ilmamäärän mittaus sairaaloissa toteutetaan aina kokeneiden asiantuntijoiden toimesta. LVI-Kartoitus Westerholm Oy:n kattava kokemus erityiskohteista luo mahdollisuuden onnistuneille ratkaisuille.

Ilmanvaihdon mittaustöiden RALA-pätevyys kertoo korkeasta osaamisestamme.

Miten usein ilmamäärät pitää tarkastaa?

Sairaalan ilmanvaihtojärjestelmät sisältävät, hyödyntävät ja käyttävät runsaasti erilaista automatiikkaa. Kun säädöt on saatu tehtyä mittauspöytäkirjan mukaan, rekisteröidään ne laitoksen omiin laitteisiin. Sairaalan ilmavaihtojärjestelmät tarkistetaan aina määrätyin väliajoin sekä häiriötiloissa.

Esimerkiksi leikkaussalissa olevat paine-eroanturit mittaavat ali- ja ylipaineen tilaa. Asetetut raja-arvot ylitettyään vikaa lähdetään etsimään.

Koneviasta, palopellin laukeamisesta tai muusta syystä johtuva häiriötila hälyttää suoraan kiinteistöhuollon automaatiojärjestelmään.

Asiantuntijoidemme avulla kartoitat tilanteen nopeasti häiriötilanteissa ja säädämme ilmanvaihdonautomaatiojärjestelmät taas kohdilleen.

Miten työ etenee kohteessa?

Ensiarvoisen tärkeää ennen ilmanvaihtomittauksia on varmistaa tilojen puhtaus. Kaikki sellainen työ mistä voi tulla pölyä, keskeytetään, ja ilma puhdistetaan.

Ilmanvaihdon mittaus tehdään pääsääntöisesti uudiskohteissa tai esimerkiksi lisäsiiven rakennusvaiheessa, jolloin sairaalan toiminnalle ei aiheudu katkosta. Työn eteneminen vaihtelee kunkin kohteen ominaispiirteiden mukaan.

Yleensä testausvaihe kestää muutamasta kuukaudesta yhteen vuoteen, mutta joskus tilanne vaatii tiuhempaakin tahtia. Saat meiltä ilmanvaihdon mittaus- ja säätötyöt joustavasti tarpeittesi mukaan.

Haasteita ilmanvaihtojärjestelmien toimintakuntoon saattamisessa saattaa tulla, esimerkiksi automaatiojärjestelmä voi ilmoittaa palopellin olevan auki, mutta varsinainen ilmamittaus todentaa asian olevan toisin.

Siksi toimivan ilmanvaihtojärjestelmän takana on automaation lisäksi myös todennettavaa mittausta. Häiriötilanteissa varajärjestelmät varmistavat häiriöttömän ilmanvaihdon.

Kysy lisää ilmanvaihdon mittauksesta ja säädöistä sairaalassa

Helsinkiläinen LVI-Kartoitus Westerholm Oy toteuttaa myös vaativien kohteiden ilmanvaihdon mittaukset ja säädöt. Olemme vuosien varrella olleet monessa mukana, esimerkiksi Helsingin uusi Lastensairaala lukeutuu kohteisiimme.

Annamme mielellämme lisätietoa siitä, miten järjestäisimme kohteesi ilmanvaihdon mallilleen.

Ota yhteyttä soittamalla tai alta löytyvän lomakkeen avulla (vain tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia).